Medlemsavgift betalas till Postgiro 66 64 65-0 eller Swish 123 145 17 64.

Medlemsavgifter

    • Seniorer 200:-
    • Juniorer (f. 01 och senare)  100:-
  • Familj 300:-

OBS MAN MÅSTE ANGE namn, personnummer(10 siffror), telefonnummer, adress och e-postadress på inbetalningskortet. Alternativt maila uppgifterna till medlem@ojabytk.se