Medlemsavgift betalas till Postgiro 66 64 65-0

Medlemsavgifter

  • Seniorer 200:-
  • Juniorer (f.97 och senare)  100:-
  • Familj 300:-

OBS MAN MÅSTE ANGE namn, personnummer(10 siffror), telefonnummer, adress och e-postadress på inbetalningskortet. Alternativt maila uppgifterna till kassor@ojabytk.se